UNTUK LEBIH BAIK

Rabu, 02 November 2011

KEWAJIBAN DAKWAH TIAP MUSLIM


Kecintaan mereka pun tampak begitu mencuat di dalam dakwah. Banyak sekali sahabat yang meninggalkan kampung halaman,meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah, rumah, harta, lalu mengembara ke negeri nun jauh untuk melaksanakan kewajiban
menyebarkan Islam yang mulia ini. Tak jarang kita temui makam sahabat di berbagai pelosok negeri seperti afrika, Malaysia, Brunai, China, Thailand, Philipin, India,spanyol, maroko, rusia, dan juga tanah air.
MEREKA RELA MENINGGALKAN KAMPUNG HALAMAN, MENINGGALKAN TANAH KELAHIRAN, MENINGGALKAN KELUARGA, MENINGGALKAN RUMAH, TANAH, HARTA, MERANTAU DAN BERKORBAN TENAGA, PIKIRAN, WAKTU, HARTA, JIWA, RAGA DAN BAHKAN NYAWA SERTA RELA DIKUBUR DI PERANTAUAN DEMI ISLAM NAN JAYA…. Bagaimana dengan kita?

Qs.3:20 … Apakah kamu (mau) masuk Islam?". Jika mereka masuk
Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika
mereka berpaling, MAKA KEWAJIBANMU HANYALAH
MENYAMPAIKAN. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

Qs.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan ❤♡
Qs.16:82 Kewajiban yg dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan
Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu dgn hikmah & ajaran baik
QS.3:20 Apakah kamu mau masuk Islam?
QS.3:20 Kewajibanmu hanyalah menyampaikan
Qs.8:38. Katakanlah pada orang-orang kafir itu…
Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami, hanya menyampaikan dengan terang
Qs.64:12 Kewajiban Rasul Kami hanya menyampaikan dgn terang

Alangkah kokohnya Islam jika SETIAP MUSLIM menunaikan kewajiban menyampaikan kebenaran Islam, hidup dalam ukhuwah serta saling ingat mengingati dalam kebenaran dan kesabaran. QS.103 Al ‘Ashr: 3 ... dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran & nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Mereka rela berkorban harta, tenaga, jiwa, raga dan bahkan nyawa serta rela mati dan dimakamkan di negeri perantauan demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Tak jarang kita dapati
makam para sahabat dan para tabi’in tersebar di Afrika, Eropa, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Myanmar, Singapur, India dan penjuru dunia lainnya.
Sama sekali mereka tidak meminta bayaran, tidak pula memungut sumbangan dalam menyampaikan kebenaran Islam. Alangkah indahnya jika semua ustadz & kyai haji berdakwah seperti ini.

Apa yang dilakukan sahabat ini tidak lain ialah ajaran Qur’an yang melarang para sahabat (dan juga kita) untuk mengambil upah dalam menyampaikan kebenaran Islam ke seluruh penjuru dunia.


MARI PERERAT UKHUWAH: 1 ALLAH, 1 QUR’AN, 1 KIBLAT, 1 ISLAM, 1 HATI
HENDAKLAH MENYERU DENGAN HIKMAH & CARA BAIK DISERTAI BUKTI SEPERTI PARA NABI MENYERU SELALU DISERTAI BUKTI.
Sebelum kita lanjutkan, kami bahas dulu sedikit tujuan tulisan ini:
Sama-sama bercermin & terapkan iman para sahabat di diri kita
Meniru cara Rasulullah Muhammad SAW membina Sahabat
Agar kita jadi sempurna imannya / minimal meningkat tajam
Agar kita berkorban pikiran, tenaga, harta, jiwa, raga bagi Islam
Agar sisa hidup digunakan untuk mengabdi penuh pada Allah
Agar kewajiban dakwah setiap individu muslim kembali hidup
Meniru cara Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Islam
Penerapan kaffah Quran Hadits di keseharian, minimal niat
Kebangkitan Islam dari timur


PASANGLAH TARGETMU SETINGGI LANGIT KE 7,
JIKA GAGAL, PALING TIDAK KAU CAPAI LANGIT KE 5 atau KE 6
JANGAN PASANG TARGETMU HANYA SETINGGI LANGIT DUNIA,
JIKA GAGAL, KAU TAK DAPAT APA-APA


HANYA SESAL ASA TAK TERHINGGA
GIGIT JARI MENGELUS DADA
BUANG TENAGA BUANG MASA
DAN TAK DAPAT TERURAI OLEH KATA-KATA

MANA TANDA CINTA, PENGORBANAN, SYUKUR & TERIMA
KASIH KITA PADA ISLAM?
Shalat adalah untuk kita, bukan untuk Islam
Sedekah pun adalah untuk kita, bukan untuk Islam
Zakat adalah untuk kita, bukan untuk Islam
Puasa adalah untuk kita, bukan untuk Islam
Amal baik adalah untuk kita, bukan untuk Islam
Haji adalah untuk kita, bukan untuk Islam
MANA TANDA CINTA, PENGORBANAN, SYUKUR & TERIMA
KASIH KITA PADA ISLAM?


Tidak ada komentar:

Posting Komentar